Người muốn làm việc tại Nhật Bản

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm

Làm việc nhiều, chơi nhiều

Chúng tôi sẽ giúp bạn trao đổi với công ty tuyển dụng sao cho phù hợp với nguyện vọng của bạn

Hỗ trợ xin visa

Chúng tôi sẽ hỗ trợ nếu bạn gặp vấn  đề khi xin visa.

Đào tạo tiếng nhật

Chúng tôi có thể hỗ trợ nếu bạn gặp khó khăn về tiếng nhật khi phỏng vấn hay trong thời gian làm việc tại công ty.

Ngoài ra còn có một nơi để sống

Chúng tôi sẽ giúp bạn trao đổi với công ty tuyển dụng về vấn đề nhà ở.

Nhiều người đang gửi tiền cho gia đình của họ

準備中

Thắc mắc(お問い合わせ)

Công ty S.S communication sẽ tiếp nhận mọi thắc mắc  qua email và số điện thoại.

Có thể sẽ mất thời gian để trả lời nếu liên hệ qua email, vì vậy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại của công ty.

Ngoài ra, vui lòng xác nhận chính sách bảo mật dưới đây khi liên hệ:

Vấn đề(ご用件)
※必須


Tên bạn(お名前)
※必須

Địa chỉ email(E-mail)
※必須

TEL
※必須
- -
FAX
- -
Chính sách bảo mật(プライバシーポリシー)


Nội dung( お問い合わせ内容)

Chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ quản lí những thông tin cá nhân đã nhận được theo luật bảo vệ thông tin cá nhân.
Vui lòng xác nhận ”Phương châm bảo vệ thông tin cá nhân” sau đây khi liên hệ:

Phương châm bảo vệ thông tin cá nhân
  • Mục đích sử dụng thông tin cá nhân: Trong nhiều trường hợp chúng tôi xin được sử dụng những thông tin được ghi ở mục thắc mắc.
    Chúng tôi sẽ không sử dụng những thông tin đã nhận được ở đây vào những mục đích khác nếu không có sự đồng ý của chính chủ.
  • Ngoại trừ trường hợp tuân thủ pháp luật thì chúng tôi sẽ không công khai hay cung cấp dữ liệu cho người thứ 3 nếu không được sự đồng ý của chính chủ.
  • Chúng tôi sẽ công khai thông tin cá nhân nếu có yêu cầu từ chính chủ.
  • Trong trường hợp thông tin cá nhân được công khai khác với sự thực thì sẽ tiến hành chỉnh sửa hoặc tẩy xóa.
  • Khác, chúng tôi sẽ tuân thủ pháp luật được cho là thích hợp, những phương châm mà nhà nước đặt ra, và những tiêu chuẩn khác về việc sử dụng thông tin cá nhân đang được lưu trữ.